RehabAnsvar
� Lagregler - Kommentarer - Rättsfall
   
 
Författare:Åhnberg Lars
Titel:RehabAnsvar � Lagregler - Kommentarer - Rättsfall
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:82 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789188121264
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 135 SEK exkl. moms

 

REHABANSVAR beskriver på ett lättfattligt sätt samspelet mellan de tre lagar – socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen och anställningsskyddslagen – vilka i olika avseenden närmare bestämmer arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Den reviderade 8:e utgåvan av RehabAnsvar är uppdaterad med senaste lagändringar som t.ex. skyldigheten för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete om det kan antas att någons arbetsförmåga kommer att vara nedsatt i minst 60 dagar samt med nya rättsfall.

REHABANSVAR är främst tänkt som en vägledning om rättsläget för personalhandläggare och rehabiliteringsansvariga i företag, myndigheter och förvaltningar samt för fackliga förtroendemän och skyddsombud som arbetar med rehabilitering.

REHABANSVAR svarar bland annat på frågor om:
• Vad innebär rehabiliteringsansvaret?
• Var går gränsen för arbetsgivarens ansvar?
• Vilket ansvar har arbetstagaren?
• Vad betyder rehabiliteringsansvaret för anställningsskyddet enligt LAS?

Kortreferat av 66 AD-domar där tvister om rehabiliteringsansvaret har prövats. Aktuella lagtexter per den 1 juli 2019 i bilaga. Boken, som är på 82 sidor, lämpar sig väl som referenslitteratur för utbildningar/konferenser i rehabiliteringsfrågor.
 
  © 2017 Jure AB