Framtidsfullmakter
   
 
Författare:Westman Per
Titel:Framtidsfullmakter
Utgivningsår:2019
Omfång:146 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139020837
Ämnesord:Familjerätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 364 SEK exkl. moms

 

Framtidsfullmakter är ett privat alternativ till godmanskap och förvaltarskap. Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan man i förväg planera för den tid då man inte längre kan sköta sina angelägenheter.

I denna bok redogörs för den nya lagen om framtidsfullmakter (FFL), som infördes 2017. Här behandlas ingående vad en framtidsfullmakt får omfatta, hur det går till att upprätta en framtidsfullmakt och hur den träder i kraft. Stor vikt läggs vid frågor om hur en framtidsfullmakt får användas. Fullmaktshavarens roll och ansvar diskuteras särskilt, liksom sambandet med de allmänna fullmaktsreglerna i avtalslagen. I ett särskilt kapitel behandlas de nya regler om anhörigbehörighet som har införts samtidigt med lagen om framtidsfullmakter.

Boken riktar sig till advokater och andra praktiskt verksamma jurister som lämnar rådgivning om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet. Den riktar sig också till överförmyndare och domstolar som i sin rättstillämpning har att bedöma framtidsfullmakter och anhörigbehörighet. Boken är ett första bidrag till den juridiska doktrinen på området efter FFL:s tillkomst.
 
  © 2017 Jure AB