Barns rätt
   
 
Författare:Singer Anna
Titel:Barns rätt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:204 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370680
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 299 SEK exkl. moms

 

Barns rätt, barnets bästa, barns rättigheter och barnperspektiv är exempel på ord och begrepp som ofta förekommer i lagar och debatt när vi talar om barn. Men vad innebär begreppen egentligen, i lagar och i praktiken? Vad har barn för rätt? Om det handlar denna bok.

Föräldrabalkens regler och tillämpningen av dem står i centrum för framställningen, särskilt reglerna om fastställande av vem som är ett barns föräldrar, vårdnad, underhåll, förmynderskap, namn och medborgarskap. Barnets med- och självbestämmanderätt granskas särskilt. I boken berörs också samhällets ansvar för barn.

Barns rätt är i första hand avsedd att användas som lärobok på juristutbildningen men den är av intresse för alla som vill ha en introduktion till den rättsliga regleringen som rör barns rätt.
 
  © 2017 Jure AB