FAR Skattevolymen 2019:2
   
 
Titel:FAR Skattevolymen 2019:2
Utgivningsår:2019
Omfång:1232 sid.
Förlag:FAR
ISBN:9789188735270
Typ av verk:Författningssamling
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 598 SEK exkl. moms

 

Skattevolymen är regelsamlingen på skatteområdet som ger dig tillgång till de senaste regeländringarna, OECDs modellavtal och EU-rätt som momsdirektivet m.m.

Nyheter i Skattevolymen 2019:2:

- Nya regler om kvalificerade andelar i fåmansföretag. En andel i ett fåmansföretag anses inte kvalificerad enbart på grund av att någon annan närstående än andelsägarens make har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag.
- Nya regler om rätt till skattereduktion vid gåva till godkänd gåvomottagare.
- Höjt tak för rutavdrag för personer under 65 år som gäller för hela beskattningsåret 2019.
- Sänkt moms på elektroniska böcker, tidningar och tidskrifter.
- Nya regler om arbetsgivaravgifter för personer under 18 år.
- Slopning av den särskilda löneskatten för personer över 65 år.
- Enmansföretag som anställer en första person får rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten i 24 månader.
- Nya bestämmelser om principer för aktieägarengagemang för institutionella investerare och kapitalförvaltare.
- Slopad befrielse från energiskatt för råtallolja i vissa fall samt för viss kraftvärmeproduktion.
- Ändring av avdragsreglerna för representation för bolag med EURO som redovisningsvaluta med anledning av ändringarna för representation i inkomstskattelagen.
- Nya regler om skyldighet för vissa aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad att redovisa ersättning till ledande befattningshavare.
 
  © 2017 Jure AB