Köp av bostadsrätt
� med en introduktion till förmedlingsarbete
   
 
Författare:Tegelberg Lars
Titel:Köp av bostadsrätt � med en introduktion till förmedlingsarbete
Utgivningsår:2019
Omfång:295 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116516
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Fastighetsrätt

SLUT på förlag

 

Köp av bostadsrätt är en introduktion till den juridik som omger bostadsrätten, med fokus främst på köpet, och riktar sig i första hand till mäklar- och juriststudenter, men även andra som kommer i kontakt med frågor inom ämnesområdet. Den är också lämplig för verksamma fastighetsmäklare och för jurister och andra - exempelvis styrelser för bostadsrättsföreningar - som vill skaffa sig en orientering i ämnet.

I boken behandlas bland annat:
- bostadsrättens historia
- överlåtelse och medlemskap i bostadsrättsförening
- bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter
- köprättsliga frågor
- upplåtelse och pantsättning av bostadsrätt
- äldre föreningstyper, privatbostadsföretag och oäkta föreningar
- ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.

I ett separat kapitel behandlas mäklarens förmedlingsarbete och i ett par kortare kapitel berörs bostadsrätten närliggande upplåtelseformer och pågående utrednings- och lagstiftningsarbete. En riklig praxis redovisas också.
 
  © 2017 Jure AB