EU udbudsretten
   
 
Författare:Jakobsen Per Stig , Troels Poulsen Sune , Kalsmose-Hjelmborg Simon Evers
Titel:EU udbudsretten
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:744 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757432091
Ämnesord:Marknadsrätt , Utländsk rätt

Pris: 1493 SEK exkl. moms

 

Fremstillingen analyserer udbudsloven, der med virkning fra 1. januar 2016 gennemfører EU´s udbudsdirektiv i Danmark, samt EU´s forsyningsvirksomhedsdirektiv og EU´s koncessionsdirektiv. Endvidere behandles de samtidigt vedtagne ændrede regler om håndhævelsen.


Forfatterne redegør for, hvorledes EU bestræber sig på, at skabe et indre marked med en effektiv konkurrence mellem EU-landene, og hvordan de to direktiver skaber rammer for dette. Gennem medlemskabet af EU er Danmark forpligtet af EUF-traktaten, der har som mål at skabe et indre marked, hvor der er fri bevægelighed for (blandt andet) varer og tjenesteydelser. Det indre marked er baseret på et forbud mod at forskelsbehandle virksomheder på grundlag af deres nationalitet.

Nødvendigheden af at indføre særlige regler om indgåelse af offentlige kontrakter baseres på den erkendelse, at staten - i modsætning til en virksomhed - ikke er disciplineret af markedets kræfter ved gennemførelsen af en anskaffelse.

Indholdsoversigt:
Forord
Kapitel 1. Formål og principper
Kapitel 2. De forpligtede - ordregivende myndigheder
Kapitel 3. De forpligtede - forsyningsvirksomhedsdirektivet
Kapitel 4. De forpligtede - tildeling af koncessionskontrakter
Kapitel 5. Udbudspligtige kontrakter
Kapitel 6. Udbudsgrundlaget
Kapitel 7. Udbudsprocedurer og offentliggørelse
Kapitel 8. Udvælgelse af deltagere - prækvalifikation
Kapitel 9. Tildeling af ordrer og indgåelse af kontrakt
Kapitel 10. Ændringer af igangværende kontrakter
Kapitel 11. Håndhævelsen
Litteraturliste
Lovregister
Domsregister
Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB