Praktisk juridisk metod
   
 
Författare:Lehrberg Bert
Titel:Praktisk juridisk metod
Upplaga:11 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:337 sid.
Förlag:Iusté
ISBN:9789198214680
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Allmän rättslära

Pris: 375 SEK exkl. moms

 

Praktisk juridisk metod är en grundläggande lärobok – och handbok – i juridisk problemlösning och presentation. Boken utgår från en sexstegsmetod och utvecklar de kunskaper som problemlösningsmetoden kräver om bland annat identifikation och systematisering av juridiska problem, rättssystemet, juridikens ämnesindelningar, den juridiska tvistelösningsmodellen, juridikens begrepp, rättskällorna och juridikens värderingar. Skriftliga och muntliga presentationer behandlas i ett särskilt kapitel.

Boken är nu uppdaterad och bearbetad. Nya partier har tillfogats om kritisk rättsteori, Rawls samhällsfördrag och den Europeiska ombudsmannen. Bland annat framställningen om EU-rätten och om juridikens egna begrepp har utvidgats.

Boken är skriven som lärobok för såväl introducerande som avancerade kurser i juridik och för att följa studenten genom utbildningen och i hans yrkeskarriär. Den kan också vara av värde för yrkesverksamma jurister och andra som vill bli skickligare på juridisk problemlösning.

Bert Lehrberg är professor i civilrätt vid Uppsala universitet och har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också verksam som skiljeman och konsult i affärsjuridiska frågor.
 
  © 2017 Jure AB