Regeringsformen
� en kommentar
   
 
Författare:Bull Thomas , Sterzel Fredrik
Titel:Regeringsformen � en kommentar
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:329 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144126203
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 343 SEK exkl. moms

 

Av Sveriges fyra grundlagar är regeringsformen den viktigaste. I den här boken ger författarna en överblick, identifierar de stora utvecklingstrenderna och går igenom regeringsformens alla kapitel – paragraf för paragraf. Alla centrala delar av svensk demokratis rättsliga reglering belyses såsom riksdagens ställning, regeringens förhållande till myndigheterna, enskildas rättighetsskydd och domstolarnas ställning och uppgifter.

Regeringsformen är en uppdaterad och användarvänlig genomgång av regeringsformens bestämmelser och ger en koncis och komplett bild av grundlagsregleringen av vårt statsskick.

Med sin lättillgängliga framställning vänder den sig till studenter inom juridik och samhällsvetenskap, till praktiskt verksamma inom områden som berörs av grundlagen och även till allmänt intresserade läsare.
 
  © 2017 Jure AB