Arbetslagstiftning 2019
� Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2019
   
 
Författare:del Sante Naiti , Rasmussen Maria , Garpe Bengt , Göransson Håkan Gabinus
Titel:Arbetslagstiftning 2019 � Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2019
Upplaga:46 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:652 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209188
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 538 SEK exkl. moms

 

ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrättsliga artiklar i tidskrifter m.m. samt ett utförligt sakregister. Vidare har hänvisningar till viktiga avgöranden från EU-domstolen och Europadomstolen medtagits.


Ur innehållet:

Kollektiv arbetsrätt
Anställningsskydd
Arbetstid
Semester
Studieledighet
Föräldraledighet
Jämställdhet
Diskriminering
Offentligt anställda
Arbetsprocess
Kvittning
Konkurs och utsökning
Arbetsmiljö
Arbetsskadeförsäkring
Arbetsmarknad
EU-rättsakter
 
  © 2017 Jure AB