Trygghet och studiero
� En skola fri från kränkningar
   
 
Författare:Melander Jan
Titel:Trygghet och studiero � En skola fri från kränkningar
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:126 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116844
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 273 SEK exkl. moms

 

Trygghet och studiero har som syfte att ge lärare och skolledare ett handfast stöd i arbetet med att förebygga och ingripa mot kränkningar i skolmiljön.
Skolans rättsliga ansvar klargörs i boken utifrån de övergripande principer som lagstiftaren har fastslagit. De juridiska resonemangen illustreras med talrika exempel från skolans vardag och med tydliga kommentarer och förklaringar. I framställningen har inarbetats forskning om bl.a. nätmobbning och könsskillnader mellan pojkars och flickors beteendemönster.
Särskild uppmärksamhet ägnas framgångsfaktorer på vägen mot trygghet och studiero.

Genom tredje upplagan uppmärksammas det viktiga samhällsproblemet med hot och våld i skolan. I det nyskrivna femte kapitlet ges konkreta rättsliga råd om vad som kan göras när det gått för långt. Även konfliktlösande strategier behandlas.
 
  © 2017 Jure AB