Offentlighetsprincipen
� Praktik och teori
   
 
Författare:Funcke Nils
Titel:Offentlighetsprincipen � Praktik och teori
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:342 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144132822
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 329 SEK exkl. moms

 

Offentlighetsprincipen: Praktik och teori redogör för de bestämmelser som reglerar vars och ens rätt att ta del av allmänna handlingar. Genom en grundlig genomgång av den viktiga meddelarfriheten, visar författaren vilka möjligheter och skyldigheter uppgiftslämnare respektive mottagare av uppgifterna har.

Boken inleds med en genomgång av syftet med och den historiska bakgrunden till rätten till insyn i allmänna angelägenheter. Steg för steg redogörs för vad en allmän handling är, var den gäller och vilka undantag som finns. Tillsammans med ett stort antal fallbeskrivningar och konkreta tips är boken samtidigt ett läromedel och ovärderligt verktyg för alla, inte minst journalister och publicister, som behöver få del av uppgifter som förvaras hos myndigheterna.

Offentlighetsprincipen: Praktik och teori vänder sig i första hand till journalister men lämpar sig lika bra för den som vill lära sig mer om en grundlagsfäst rättighet och hur den kan användas. Boken innehåller ett antal mallar och checklistor för att underlätta för den som utnyttjar sin rätt till insyn.

 
  © 2017 Jure AB