The Law of Copyright and The Internet
� The 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation
   
 
Författare:Ficsor Mihály
Titel:The Law of Copyright and The Internet � The 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation
Utgivningsår:2002
Omfång:792 sid.
Förlag:Oxford University Press
ISBN:019829901X
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Immaterialrätt , IT-rätt

Pris: 2333 SEK exkl. moms

 

Detta verk ger en detaljerad beskrivning av det internationella rättsläget på upphovsrättsområdet. Huvuddelen av boken behandlar, artikel-för-artikel, två av WIPO:s viktigaste konventioner på området: the WIPO Copyright Treaty och the WIPO Performances and Phonograms Treaty. Båda förhandlades fram som ett svar på den tekniska utvecklingen som exempelvis Internet.

Boken innehåller även utförliga beskrivningar av hur konventionerna implementerats, särskilt i EU, Japan och USA. Detta innebär att relevanta EG-direktiv analyseras.
 
  © 2017 Jure AB