Trafikförfattningar 2019/20
   
 
Titel:Trafikförfattningar 2019/20
Utgivningsår:2019
Omfång:1093 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021674
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 1398 SEK exkl. moms

 

Trafikförfattningar ges här ut i fyrtiosjunde utgåvan. I årets utgåva, 2019/20, har viktiga ändringar skett i bl.a. trafikbrottslagen och trafikförordningen.

Den senaste utkomna författningen som tagits med i boken är SFS 2019:404 som ar en ändring i förordningen om klimatbonusbilar.

Författningsändringar som kommit ut efter utgivningen av TRAFIKFÖRFATTNINGAR 2018/19, markeras med kantstreck och författningsnummer samt datum för ikraftträdande. I anslutning till varje författning lämnas även i förekommande fall uppgifter om ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser.

INNEHÅLL
Vägtrafikdefinitioner, Trafikbrottslag, Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott, Alkoholutandningsprov, Radar- och laservarnare
Trafikförordning, Vägtransportledare, Nämnder för vissa trafikfrågor, Överlastavgift, RSFS, TSFS, VVFS, Vägmärkesförordning
Parkering, Flyttning av fordon
Terrängkörning, Militärtrafikförordning, Vägtrafikförordning för kommunala organisationen för räddningstjänst
Körkort, TSFS, VVFS, Norsk och åländsk övningskörning i Sverige
Fordon lag och förordning, Avgasrening, Drivmedel, TSFS, VVFS m.m.
Vägtrafikregister, Finsk terrängskoter i Sverige, Bilskrotning m.m.
Yrkestrafiklagstiftning, Kör- och vilotider, EU-förordningar, Internationell trafik, Transport av farligt gods, Kollektivtrafik m.m.
Ordningsbot, Provavgifter
Trafikskadelag, Försäkringar
Fordonsskatt, Trängselskatt, Skatt på energi (utdrag), Vägavgifter tunga fordon

Urvalet av författningar har skett i samråd med juristen Erik Olsson vid Transportstyrelsen.
 
  © 2017 Jure AB