Grundläggande inkomstskatterätt
   
 
Författare:Påhlsson Robert , Kleist David , Rendahl Pernilla , Svensson Bo
Titel:Grundläggande inkomstskatterätt
Utgivningsår:2019
Omfång:445 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370925
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 525 SEK exkl. moms

 

Skatterätten är nödvändig för finansiering av välfärden. Beskattningen används också i växande omfattning som politiskt styrmedel. Ämnet måste studeras på ett sätt som ger hållbara kunskaper, dvs. en förmåga att snabbt uppdatera sig i takt med täta lagändringar. Denna lärobok lägger tonvikten på systemuppbyggnad, och på sådana allmänna och skatterättsliga principer som har särskild betydelse för inkomstskatterätten. Författarna lyfter fram det
centrala innehållet i rättskällorna på ett sätt som är förankrat i skatterättslig forskning, och som uppmärksammar de intressemotsättningar som präglar
skatteområdet.

Innehållsöversikt

Förord 19

Förkortningar 21

1 Introduktion 23

2 Skatterättslig reglering och regelhierarki 39

3 Inkomstskatterättens källor och principer 53

4 Inkomstslagen och skatteberäkningen 67

5 Skattskyldighet för fysiska och juridiska personer 78

6 Allmänna regler om skatteplikt och avdragsrätt 90

7 Inkomst av tjänst 99

8 Inkomst av kapital 123

9 Inkomst av näringsverksamhet 203

10 Fåmansföretag och deras ägare 281

11 Företagsöverlåtelser, koncernbidrag och omstruktureringar 301

12 Särskilda skattesubjekt 339

13 Internationell skatterätt 346

14 Skatteförfarandet 362

15 Tolkning av skattelag 387

16 Skatterättens eviga kringgåendeproblem 408

Litteratur 424

Rättsfallsregister 431

Sakregister 436
 
  © 2017 Jure AB