Säkerhetsskyddad upphandling
� juridik och praktik
   
 
Författare:Stavenow Christoffer , Thimmig Max
Titel:Säkerhetsskyddad upphandling � juridik och praktik
Utgivningsår:2019
Omfång:136 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237933
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 359 SEK exkl. moms

 

En allt större del av samhällsviktig verksamhet utförs av privata aktörer. Det innebär att kontrollen hos de offentliga aktörer som har ansvaret för säkerhetsskydd i motsvarande mån måste delas med privata aktörer. Denna utveckling har i sin tur ställt ökade krav på upphandlande myndigheter att se till att säkerhetsklassad information inte läcker ut till obehöriga. Detta arbete har successivt genomförts under ett antal år och MSB genomförde redan 2014 en undersökning av hur upphandlingarna kunde omfatta stärkt robusthet inom ramen för upphandlingsförfarandet.

I den här boken behandlas säkerhetsskyddad upphandling. Det är den process där den upphandlande myndigheten analyserar vilka skyddsvärden som finns i upphandlingen. Myndigheten tecknar sedan ett säkerhetsskyddsavtal med leverantören för att säkerställa säkerhetsskyddet i upphandlingen. Tanken är att samma nivå på skydd för uppgifterna ska upprätthållas av leverantören som myndigheten själv upprätthåller.

Här beskrivs de nya reglerna som innebär att verksamhetsutövaren ska säkerställa att personal hos en leverantör som verksamhetsutövaren ingått säkerhetsskyddsavtal med har nödvändig och tillräcklig kunskap inom säkerhetsskyddsområdet. Detta ska ske genom utbildning av personalen. Det gäller även personalen på myndigheten.

Om författarna:

Advokat Christoffer Stavenow har arbetat med offentlig upphandling sedan 2004 inom ramen för flera statliga myndigheter, bland annat Försvarsmakten och Naturvårdsverket. Därefter har han arbetat som upphandlingsjuridisk rådgivare. Han driver sedan några år Stavenow advokatbyrå som har både offentliga och privata klienter.

Max Thimmig är jur. kand. och arbetar med offentlig upphandling på Stavenow advokatbyrå sedan ett antal år. Han har även en sjö- och försäkringsrättslig bakgrund genom studier på bl.a. Universitetet i Oslo och en karriär på bland annat Sveriges Ångfartygs Assurans Förening i Göteborg och advokatbyrån Holland & Knight LLP i New York.
 
  © 2017 Jure AB