Brå rapport 2019:13 Hatbrott 2018
� Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott
   
 
Titel:Brå rapport 2019:13 Hatbrott 2018 � Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott
Utgivningsår:2019
Omfång:104 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789188599209
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2019:13
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 325 SEK exkl. moms

 

I Hatbrott 2018 presenteras statistik över polisanmälda brott 2018 där Brå har identifierat ett hatbrottsmotiv.

Rapporten är en deskriptiv sammanställning över struktur och utveckling, och inkluderar statistik över hatbrottmotiv, brottsplats och relation mellan gärningsperson och utsatt. Därutöver redovisas en sammanställning av handläggningsbeslut för polisanmälda brott 2016 som Brå identifierat innehålla ett hatbrottsmotiv.

Ett hatbrott kan vara allt från klotter till mord – det är motivet till brottet som avgör om det är ett hatbrott. Även om oenighet råder om vad som bör inkluderas i termen hatbrott råder internationell enighet om att händelsen är ett resultat av bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde. Rapporten riktar sig till alla som vill veta mer om hatbrott, såväl regering, riksdag och rättsväsende som allmänhet, intresseorganisationer, medier och forskare.
 
  © 2017 Jure AB