Ds 2002:8 Effektivare pantbrevshantering
� registrering av obelånade pantbrev
   
 
Titel:Ds 2002:8 Effektivare pantbrevshantering � registrering av obelånade pantbrev
Utgivningsår:2002
Omfång:67 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216582
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:8
Ämnesord:Fastighetsrätt , Krediträtt

Pris: 98 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ändringar i lagen om pantbrevsregister som gör det möjligt att registrera inteckningar utan någon anknytande uppgift om pantbrevshavare. Den som har lagfart eller tomträtt skall i sådana fall anses som pantbrevshavare.
 
  © 2017 Jure AB