SOU 2002:26 Frigivning från livstidsstraff
   
 
Titel:SOU 2002:26 Frigivning från livstidsstraff
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:35.
Utgivningsår:2002
Omfång:228 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138216434
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om frigivningsprövning för livstidsdöm
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2002:26
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 199 SEK exkl. moms

 

I utredningen föreslås ett nytt system med villkorlig frigivning av livstidsdömda. En domstolsprövning ska göras årligen med början när tio år av straffet har avtjänats. Någon längsta tid för avtjänande av livstidsstraff föreslås inte. Beslut när det gäller personer dömda för brott som rör säkerhetspolitiska intressen fattas slutgiltigt av regeringen.

Systemet ska tillämpas även för personer som dömt utomlands till fängelsestraff på 18 år eller mer och sedan överförts till Sverige för verkställighet av straffet.
 
  © 2017 Jure AB