Konsumentköplagen
� En kommentar
   
 
Författare:Herre Johnny , Ramberg Jan
Titel:Konsumentköplagen � En kommentar
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:588 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139021537
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 1421 SEK exkl. moms

 

I boken kommenteras den svenska konsumentköplagen. Också reglerna om konsumentköp i de övriga nordiska länderna beaktas. I boken kommenteras också i betydande utsträckning hur konsumentköplagen förhåller sig till reglerna i köplagen. I den nu föreliggande reviderade upplagan behandlas nyheter i lagstiftning, förarbeten, rättspraxis, praxis från ARN och litteratur i Sverige och övriga Norden
 
  © 2017 Jure AB