Om rättssociologisk tillämpning
   
 
Författare:Schoultz Isabel , Nafstad Ida
Titel:Om rättssociologisk tillämpning
Utgivningsår:2020
Omfång:332 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144132181
Ämnesord:Kriminologi , Allmän rättslära

Pris: 420 SEK exkl. moms

 

Law is everywhere – Rätten finns överallt. Det uttrycket kan beskriva rättens roll i våra liv. Utöver formella lagar, regleringar och avtal möter vi i vår vardag även informella lagar och sociala normer: i familjen, i skolan, på arbetsplatsen och i samhället i stort. De styr både hur vi tänker och agerar och vad vi förväntar oss av andra. Rättssociologi handlar om att analysera relationen mellan rätten och samhället.

I den här boken beskrivs hur rättssociologiska begrepp kan tillämpas på en praktisk nivå, i forskning om och studier av samhället.
 
  © 2017 Jure AB