Rehabilitering och arbetsmiljö
� Handbok i 10 steg för arbetsgivare
   
 
Författare:Blekemo Annika , Gurmu Martha
Titel:Rehabilitering och arbetsmiljö � Handbok i 10 steg för arbetsgivare
Utgivningsår:2020
Omfång:210 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144138275
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 428 SEK exkl. moms

 

När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras olika rättsregler som skyddar arbets­tagaren från att förlora sin anställning. Dessa regler finns framför allt i arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken samt i lagen om anställningsskydd. Tillsammans utgör de ett system för den arbetsinriktade rehabiliteringen.

Denna praktiska handbok vägleder arbetsgivare och arbetstagare genom en steg-för-steg-modell som förenklar varje fas i rehabili­teringen och klargör gränserna för arbetsgivarens rehabiliterings­ansvar. På ett pedagogiskt sätt presenteras också hur Arbetsmiljö­verkets föreskrifter används i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, samt de senaste förändringarna av regelverket inom arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Här kan du läsa om:

arbetinriktad rehabilitering
praxis inom arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
brottspåföljder inom arbetsmiljö
det systematiska arbetsmiljöarbetet
organisatorisk och social arbetsmiljö.


Rehabilitering och arbetsmiljö är användbar i flera utbildnings­sammanhang, i det praktiska arbetlivet, inom HR, för arbetsgivare, för fackliga företrädare och advokater samt för arbetsrättsjurister.
 
  © 2017 Jure AB