Aktiebolag
� skatt ekonomi och juridik
   
 
Författare:Lundén Björn , Svensson Ulf Bokelund
Titel:Aktiebolag � skatt ekonomi och juridik
Upplaga:25 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:391 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176951729
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Skatterätt

Pris: 496 SEK exkl. moms

 

Detta är en utförlig handbok behandlar allt man behöver veta om skatt, ekonomi och juridik för både aktiebolaget och ägare.

Boken är heltäckande och därför lämplig för alla som vill veta hur ett aktiebolag fungerar. Många förklarande exempel hjälper en att förstå både skattereglerna och juridiken kring bolagsstämma, bolagsordning, firmateckning, mm.

Här ges också en utförlig genomgång av reglerna för utdelning och kapitalvinst i fåmansbolag (3:12-reglerna).

Nytt i upplaga 25:
- Bolagsskatten har sänkts från 22 procent till 21,4 procent för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2019 eller senare. I beräkningarna i bokens exempel utgår vi från denna procentsats. För räkenskapsår som börjar 1 januari 2021 eller senare sänks bolagsskatten ytterligare, till 20,6 procent.
- För aktiebolag som bildas (datum när stiftelseurkunden undertecknats av samtliga stiftare) från 1 januari 2020 gäller ett minsta aktiekapital på 25 000 kr. Tidigare minsta aktiekapital var 50 000 kr.
- Åldersgränsen för avgångsskyldighet är höjd från 67 till 68 år från 1 januari 2020. Den höjs ytterligare, till 69 år från 1 januari 2023
- Belopp och procentsatser har uppdaterats till vad som gäller för 2019 och 2020.

Ur innehållet:
- Aktier och aktiekapital
- Bolagsordning
- Bolagsstämma
- Styrelse och VD
- Firma och firmatecknare
- Anställda
- Skatteregler för bolaget och för dig som ägare
- Utdelning
- Aktieägartillskott och inlåning
- Förbjudet lån
- Aktieägaravtal (kompanjonavtal)
- Skattedeklaration
- Förmånsbeskattning
- Avdrag
- Fåmansregler
- Holdingbolag
- Koncerner
- Deklaration
- Avveckling av bolag
 
  © 2017 Jure AB