Lönehandboken
� Löneberäkning, förmåner, semester, sjuklön, löneväxling, redovisning, extrapersonal mm.
   
 
Författare:Forsberg Anna , Sundin Anna
Titel:Lönehandboken � Löneberäkning, förmåner, semester, sjuklön, löneväxling, redovisning, extrapersonal mm.
Upplaga:14 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:372 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176951989
Ämnesord:Arbetsrätt , Skatterätt

Pris: 496 SEK exkl. moms

 

Detta är är en heltäckande handbok för alla som arbetar med löne- och personaladministration. Mängder av arbetsmoment illustreras i utförliga exempel.

I Lönehandboken behandlas väsentliga regler och praktiska anvisningar för alla vanligt förekommande arbetsuppgifter inom löne- och personaladministration. Här ges vägledning i allt från hur en viss förmån bör hanteras till hur personalkostnader ska redovisas i bokslutet.

Det heltäckande innehållet och den praktiskt inriktade framställningen gör boken till ett perfekt arbetsredskap för alla löne- och personaladministratörer.

Ur innehållet:
- Löneberäkning
- Ledigheter och annan frånvaro
- Skatteavdrag
- Arbetsgivaravgifter
- Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)
- Förmåner
- Kollektivavtal och individuella anställningsavtal
- Personalposter i löpande bokföring
- Förskott och kostnadsersättningar
- Löneuppgifter till FORA och Alecta
- Kontrolluppgifter
- Semester
- Sjuklön och karensavdrag
- Övertid och obekväm arbetstid
- Vinstdelning och tantiem
- Studerande, praktikanter, vikarier och annan extrapersonal
- Traktamenten och tjänsteresor
- Utlandsarbete och utländska anställda
 
  © 2017 Jure AB