Lösningar till övningsbok i beskattning
� Beskattningen 2020
   
 
Författare:Edvardsson Leif , Eriksson Asbjörn
Titel:Lösningar till övningsbok i beskattning � Beskattningen 2020
Upplaga:40 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:143 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144136035
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 258 SEK exkl. moms

 

Denna bok ger svar till de övningar som finns i Övningsbok i beskattning. Avsikten med dessa båda böcker är att de skall vara ett naturligt komplement till litteraturen inom skatteområdet för den som vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. De kan med fördel användas tillsammans med läroboken Praktisk beskattningsrätt, författad av Asbjörn Eriksson.

Boken är i första hand skriven för universitetens grundkurser i skatterätt. Den är dock användbar även i andra utbildningssammanhang, som t.ex. vid yrkeshögskolor och för internutbildningar vid banker, försäkringsbolag samt redovisnings- och revisionsbyråer. Boken kan också med fördel användas vid självstudier i ämnet.
 
  © 2017 Jure AB