Författningshandbok 2020
� För personal inom hälso- och sjukvård
   
 
Titel:Författningshandbok 2020 � För personal inom hälso- och sjukvård
Anmärkning:Bok med onlinetjänst. 12 månaders abonnemang ingår.
Upplaga:51 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:994 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147138289
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 641 SEK exkl. moms

 

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister. Det innehåller dessutom 9 orienterande uppsatser som bland annat beskriver hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar, reglerna kring delegering och hur man läser och tolkar författningstexter.

Sedan förra årets upplaga har några författningar upphört och ersatts av nya, medan en hel del har genomgått små eller stora förändringar.

Smittskyddsförordningen (SFS 2004:255) är en utav dem. Enligt denna ingår numera även vaccination mot rotavirus i det allmänna vaccinationsprogrammet. Eftersom barn med svår kombinerad immunbrist (SCID) kan bli sjuka av rotavaccinet, måste detta tillstånd kunna spåras och diagnostiseras. Man har därför även gjort en ändring i lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (SFS 2002:297) som möjliggör screening av andra sjukdomar än ämnesomsättningssjukdomar (PKU-registret). Det är Socialstyrelsen som beslutar vilka sjukdomar som PKU-screeningen får omfatta.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387), har ändrats så att hjälp med andning nu betraktas som ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans. Sondmatning har däremot inte förts in i lagtexten som ett eget grundläggande behov, utan det ingår i det grundläggande behovet måltider. Allt enligt ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen.

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (SFS 1990:52), har skärpts. Det innebär att alla barn som vistas i Sverige men som inte bor här ska kunna omhändertas och skyddas i de fall det finns förutsättningar för tvångsvård.
 
  © 2017 Jure AB