Brott och påföljder
� En lärobok i straffrätt om Brottsbalken
   
 
Författare:Dahlström Mats , Strand Anette , Westerlund Gösta
Titel:Brott och påföljder � En lärobok i straffrätt om Brottsbalken
Anmärkning:Ändringsblad nedan kan kostnadsfritt laddas hem.
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:639 sid.
Förlag:Bruun Juridik
ISBN:9789172238022
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Bruun Juridik
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 599 SEK exkl. moms

 

Ladda hem pdf-fil 
Brott och påföljder är en modern läro- och referensbok i straffrätt som blivit mycket uppskattad. Boken utkommer nu i sin sjunde reviderade upplaga. I bokens allmänna del kommenteras främst brottens rekvisit, förstadierna till samt medverkan vid brott liksom nödvärn, nöd, laga befogenhet och de andra ansvarsfrihetsgrunderna. I den så kallade brottskatalogen kommenteras samtliga gärningar i brottsbalken, många med hänvisningar och belysande exempel från rättspraxis.

Slutligen kommenteras de straff och andra påföljder som kan följa på brott. I avdelningen om påföljderna har framställningen koncentrerats till de kapitel som anger principerna för de olika straffen och påföljderna samt straff-mätningen. Även reglerna om preskription och förverkande har getts ett ganska stort utrymme.

Sedan föregående upplaga har det skett ett flertal lagändringar, av vilka främst kan nämnas de i 6 kapitlet om sexualbrott. Detta kapitel har i stort sett helt omarbetats. Utöver dessa ändringar kan nämnas mordparagrafen i 3 kapitlet. En annan paragraf som mycket noga kommenteras är den nya paragrafen om sabotage mot blåljusverksamhet (13:5c). Under senare år har även tillkommit en del intressanta rättsfall. Det har därför känts befogat att presentera en ny sjunde upplaga.

Författare till boken är Gösta Westerlund, före detta universitetslektor i straffrätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, rådman Mats Dahlström, samt juris licentiat Anette Strand, tidigare verksam inom kriminalvården. De tre författarna har tidigare även varit verksamma som lärare på Polishögskolan i Sörentorp.
 
  © 2017 Jure AB