Författnings- och rättsfallssamling i familjerätt
� 2019/20
   
 
Författare:Leviner Pernilla , Lau Chris
Titel:Författnings- och rättsfallssamling i familjerätt � 2019/20
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:378 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209164
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 272 SEK exkl. moms

 

Denna bok innehåller centrala författningar och belysande rättsfall på familjerättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i familjerätt på universitet och högskola, men kan även användas av den som är i behov av en samlad familjerättslig överblick.

Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2019.
 
  © 2017 Jure AB