Commercial Arbitration in Sweden
� A Commentary on the Arbitration Act (1999:116) and the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce
   
 
Författare:Madsen Finn
Titel:Commercial Arbitration in Sweden � A Commentary on the Arbitration Act (1999:116) and the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:661 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237964
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Processrätt

Pris: 2450 SEK exkl. moms

 

Nu utkommer en femte reviderad upplaga av denna lagkommentar till både den svenska Lagen om skiljeförfarande och Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Den nya upplagan är uppdaterad till 1 mars 2019 och kommenterar alla de senaste ändringarna i Handelskammarens skiljedomsregler. Boken vänder sig till alla jurister, som antingen i egenskap av skiljemän eller som ombud i skiljetvister, har behov av en fyllig framställning över skiljeförfarande i Sverige.

Författaren Finn Madsen är advokat och var mellan 1995 och 2016 delägare i Advokatfirman Vinge KB (Malmökontoret). I januari 2017 startade han den egna advokatbyrån Madsen Lawfirm. Han har stor erfarenhet av svenska såväl som internationella skiljeförfaranden.

Den nya upplagan innehåller som bilagor den senaste engelska texten av Skiljedomsreglerna, de Förenklade skiljedomsreglerna samt Medlingsreglerna från Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, samt rättsfallsregister, sakregister och källförteckning. Boken är skriven på engelska.

“Commercial Arbitration in Sweden provides us with a valuable and up-to-date understanding of the Swedish System in operation and a comprehensive commentary on the SCC Rules, both new and existing. World business has the means through this work to see why Sweden and Stockholm are good choices for their international arbitrations."
- Phillip Capper, partner and Head of International Arbitration at White & Case LLP in London and Former Chairman of the Faculty of Law at the University of Oxford. Phillip Capper is also Nash Professor of Engineering Law at King's College London.
 
  © 2017 Jure AB