God man, förvaltare och förmyndare
� Domstolarnas handläggning
   
 
Författare:Holmgård Lars , Wallgren Jan
Titel:God man, förvaltare och förmyndare � Domstolarnas handläggning
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:315 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116905
Ämnesord:Familjerätt , Processrätt

Pris: 536 SEK exkl. moms

 

Vid tingsrätter handläggs ett stort antal ärenden om god man, förvaltare och förmyndare. Detta är den första samlade framställningen av de processuella och materiella reglerna.

I "God man, förvaltare och förmyndare" ges svar på de frågor som brukar dyka upp vid domstolarnas handläggning. Exempel på sådana frågor är när den hjälpbehövandes behov bör tillgodoses på ett mindre ingripande sätt än genom godmanskap, vilka slutsatser som ska dras av ett läkarintyg samt när ett ärende är tvistigt och därför inte får handläggas av en notarie.

Boken vänder sig till alla som i tingsrätt och hovrätt handlägger ärenden om god man, förvaltare och förmyndare. Även personer utanför domstolarna har utbyte av boken.
 
  © 2017 Jure AB