Finna rätt
� Juristens källmaterial och arbetsmetoder
   
 
Författare:Bernitz Ulf , Carlsson Mia , Heuman Lars , Leijonhufvud Madeleine , Magnusson Sjöberg Cecilia , Seipel Peter , Warnling Conradson Wiweka , Vogel Hans-Heinrich
Titel:Finna rätt � Juristens källmaterial och arbetsmetoder
Upplaga:15 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:292 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209362
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Allmän rättslära , Offentlig rätt

Pris: 548 SEK exkl. moms

 

Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTT är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA RÄTT behandlar såväl grundläggande frågor om den svenska rättsordningens uppbyggnad och det centrala rättskällematerialet som svårare frågor som dyker upp i mer ingående rättsutredningar. Boken orienterar också om rättskällor och dokumentation i europarätten och om information i digital form.

FINNA RÄTT används både i akademisk undervisning vid de juridiska fakulteterna och inom andra typer av rättsutbildning och av praktiskt verksamma jurister. FINNA RÄTT har skrivits av en författargrupp bestående av juris professorer vid Stockholms universitet. Hans-Heinrich Vogel är numera professor i Lund.

I den femtonde upplagan har texten genomgående aktualiserats och överarbetats. Kapitlet om informationssökning i digitala miljöer har nyskrivits.
 
  © 2017 Jure AB