Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 2
� Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt
   
 
Författare:Munukka Jori , Sandstedt Johan
Titel:Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 2 � Allmän avtalsrätt & kontraktsrätt
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:441 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209485
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 339 SEK exkl. moms

 

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställning
av centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken är
primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och
högskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behov
av en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens område.

Rättsfallen i volym 1 är indelade i ämnesområdena skadeståndsrätt,
skuldebrevsrätt, sakrätt och allmän förmögenhetsrätt. Under
allmän förmögenhetsrätt har placerats rättsfall som rör allmänna
förmögenhetsrättsliga frågeställningar, exempelvis möjligheten att
rikta krav mot annan än motparten i en kontraktskedja, eller som
annars saknar naturlig hemort, t.ex. obehörig vinst.


Rättsfallen i volym 2 är indelade i ämnesområdena allmän
avtalsrätt och kontraktsrätt. Ämnet kontraktsrätt omfattar
olika avtalstyper, såsom köp av lös egendom, entreprenadavtal,
försäkringsavtal och immateriella tjänster.

Strukturen i boken följer det aktuella upplägget på kursen Civilrätt
A vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB