IT-kontraktret
   
 
Författare:Udsen Henrik
Titel:IT-kontraktret
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:544 sid.
Förlag:Ex Tuto
ISBN:9788742000359
Produkttyp:Inbunden
Serie:Ex tuto
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , IT-rätt , Utländsk rätt

Pris: 1168 SEK exkl. moms

 

IT-kontraktret behandler en række centrale it-kontrakter: udviklingsaftalen, driftsaftalen, vedligeholdelsesaftalen og softwarelicensaftalen. Bogen gennemgår de væsentligste reguleringstemaer for hver af disse aftaletyper og har sit hovedfokus på den baggrundsretlige regulering. Undervejs inddrages relevante bestemmelser fra de gældende standardkontrakter.

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med it-kontrakter og særligt dem, der har brug for at kende den baggrundsretlige regulering i forbindelse med forhandling, tvistløsning mv.

Samtidig med udgivelsen af denne 2. udgave er offentliggjort en domsdatabase, der samler trykte og utrykte it-kontraktretlige domme, særligt fra Danmark og Norge. Dommene i domsdatabasen er alle omtalt i bogen. Domsdatabasen er tilgængelig fra www.it-kontraktret.dk.

Henrik Udsen er professor, dr.jur. ved Københavns Universitet. Han underviser i og holder løbende foredrag om it-retlige og it-kontraktretlige emner, ligesom han er forfatter til en lang række artikler og bøger om disse emner. Han fungerer løbende som voldgiftsdommer i it-tvister og har tidligere arbejdet som advokat med speciale i it-kontrakter.
 
  © 2017 Jure AB