Praktisk aftaleret
� Aftaleretten II
   
 
Författare:Andersen Mads Bryde
Titel:Praktisk aftaleret � Aftaleretten II
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:552 sid.
Förlag:Gjellerup
ISBN:9788713051014
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

Pris: 930 SEK exkl. moms

 

Denne bog er opdateret i forhold til ny lovgivning, bl.a. om offentlige indkøb og databeskyttelse (GDPR), ligesom der er taget højde for ny retspraksis og nye standardaftaler (bl.a. AB18, ABR18 og Incoterms 2020).

Bogen redegør for, hvordan parterne i en kommerciel transaktion bedst udmønter deres enighed i en passende aftaleregulering. Først gennemgås det, hvordan aftaler forhandles og konciperes. Derpå behandles de reguleringstemaer, der går igen i ethvert aftaleforhold – fra indgåelse til ophør. Blandt andet omtales de problemer, der knytter sig til aftaleslutning og partsbenævnelse, parternes ydelse, misligholdelse, ophør, genforhandling og konfliktløsning.

Bogen, der er forsynet med omfattende registre og ordforklaringer, benyttes i universitetsundervisningen i København. Den udgør andel del af trebindsværket Aftaleretten:
 
  © 2017 Jure AB