Kredit och säkerhet
� Lärobok i krediträtt
   
 
Författare:Lennander Gertrud
Titel:Kredit och säkerhet � Lärobok i krediträtt
Upplaga:12 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:128 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370956
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

I tider av ekonomisk oro får frågor om kredit och säkerhet särskild aktualitet.

Denna lärobok inleds med en översikt över den svenska kreditmarknaden. Därefter behandlas kreditavtalet. Huvuddelen av boken ägnas åt olika frågor rörande borgen samt kreditgivarens och kredittagarens inbördes rättigheter och skyldigheter med avseende på pantsäkerhet i lös egendom. I denna upplaga beaktas den utveckling som skett på området under de senaste åren.

Boken är avsedd för den grundläggande juristutbildningen i krediträtt, men lämpar sig även för såväl praktiserande jurister som personer i bankbranschen och för den som i övrigt har intresse för krediträttsliga frågor.
 
  © 2017 Jure AB