Ersättning vid personskada 2020
   
 
Författare:Randquist Madeleine
Titel:Ersättning vid personskada 2020
Upplaga:26 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:1044 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144138572
Ämnesord:Skadeståndsrätt

Pris: 2349 SEK exkl. moms

 

Fakta, aktuell praxis, tabeller samt expertkommentarer till samtliga ersättningsposter

Ersättning vid personskada är det klassiska standardverket för beräkning av skadeståndsrättslig ersättning vid personskada enligt 5 kap. SkL. Med sin praktiskt inriktade framställning, och med samtliga aktuella tabeller och relevanta cirkulärreferat i bilagedelen, fungerar boken som referensverk, utbildningsmaterial och handläggningsstöd för alla som arbetar med skadeståndsrättslig ersättning vid personskada: personskadereglerare, advokater, biträdande jurister och domstols­jurister. Den vänder sig också till patientföreningar och till studenter vid universitet och högskola.

Boken inleds med två kapitel om grundläggande personskade- och ersättningskunskap. Därefter behandlas samtliga ersättningsposter samt centrala frågor som omprövning, preskription och ränteberäkning. Handläggning, med sakfrågor som t.ex. ombud, sekretess och nämndprövning, behandlas i en egen del tillsammans med ett kapitel om praktiskt skaderegleringsarbete. Därutöver har Ersättning vid personskada ett kapitel om samordningsförmånerna samt vad som snarast är en egen ”bok i boken” om medicin i skaderegleringen.
 
  © 2017 Jure AB