RA Anläggning 20
   
 
Titel:RA Anläggning 20
Utgivningsår:2020
Omfång:608 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789179170189
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 3390 SEK exkl. moms

 

RA Anläggning 20 innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. RA Anläggning utges i ny version vart tredje år. RA Anläggning 20 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 20 och MER Anläggning 20.

Några viktiga nyheter i RA Anläggning 20:

- byggnadsverks- och byggdelskoder utgår

- nya koder och texter för muddringsarbeten

- infört metod för att bestämma om massor ska klassas som flytbenägna och även möjlighet att kravställa särskilda behandlingsåtgärder

- Y-kapitlet helt omstrukturerat

- råd avseende utjämningsmagasin och markvärmesystem

Till RA Anläggning 20 (Råd och Anvisningar) hör även referensverket AMA Anläggning 20 och MER Anläggning 20 (Mät- och Ersättningsregler). Förändringar som sker mellan AMA Anläggning 20 och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt Anläggning.
 
  © 2017 Jure AB