AMA Anläggning 20
   
 
Titel:AMA Anläggning 20
Utgivningsår:2020
Omfång:798 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789179170172
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 3390 SEK exkl. moms

 

AMA Anläggning är referensverket som används man ska upprätta och läsa tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA Anläggning 20 har uppdaterats parallellt med arbetet med RA Anläggning 20 och MER Anläggning 20.

I AMA Anläggning 20 finns nu omfattande förändringar för att anpassa till vad som är relevant för branschen att ställa krav på i dag. I nya versionen finner man särskilda koder för muddring, något som tidigare saknats då schakt i vatten genom muddring istället beskrivits under vanliga schaktkoder.

Några viktiga nyheter i AMA Anläggning 20:

- nya koder och texter för muddringsarbeten i både jord och berg

- infört överbyggnadskoder för dränerande markbeläggningar

- avsnitten med markbeläggningar och släntbeklädnader har genomgått stora förändringar med avseende på bland annat krav på material och utförande

- nya koder linjeavvattning

- allmän översyn av toleranskrav

- justerade principritningar

Totalt har det gjorts cirka 700 ändringar i BSAB-koderna.

Till referensverket hör även RA Anläggning 20 (Råd och Anvisningar) och MER Anläggning 20 (Mät- och Ersättningsregler). Förändringar som sker mellan AMA Anläggning 20 och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt Anläggning.
 
  © 2017 Jure AB