MER Anläggning 20
   
 
Titel:MER Anläggning 20
Utgivningsår:2020
Omfång:456 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789179170196
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 3390 SEK exkl. moms

 

MER Anläggning 20 innehåller Mät- och Ersättningsregler för dig som bland annat upprättar mängdförteckningar för anläggningsarbeten. MER Anläggning utges i ny version vart tredje år. MER Anläggning 20 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 20 och RA Anläggning 20.

Några viktiga nyheter i MER Anläggning 20:

- byggnadsverkskoderna utgår ur Anläggning 20

- tilläggen för förorenade massor utgår för schakt och urgrävningskoder

- ändrat så att förankrade räckesavslutningar med stor utvinkling ska mätas i längd med tillägg för antal förankringar

- regleringsmodellen för att hantera avvikelser mellan verklig och angiven beläggningstjocklek vid rivning av bitumenbunden beläggning utgår

- infört särskild ersättning för maskinetablering för koden CBB.45 vid jordschakt för järnväg i befintligt spår

Till MER Anläggning 20 hör även referensverket AMA Anläggning 20 och RA Anläggning 20 (Råd och Anvisningar). Förändringar som sker mellan AMA Anläggning 20 och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt Anläggning.
 
  © 2017 Jure AB