Introduktion till kriminologi (NY UPPLAGA)
� Volym I
   
 
Författare:Sarnecki Jerzy , Carlsson Christoffer
Titel:Introduktion till kriminologi (NY UPPLAGA) � Volym I
Anmärkning:Utkommer preliminärt under maj 2020.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:642 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144131498
Ämnesord:Kriminologi

Preliminärt pris: 588 SEK exkl. moms

 

Denna bok kommer nu i en 4:e reviderad upplaga.

Volym I är uppdelad i fyra delar.

Del 1 presenterar olika definitioner av ämnet kriminologi och ämnets historiska rötter.
Del 2 behandlar mått på brottslighetens omfattning och struktur.
Del 3 diskuterar biologiska, psykologiska, socialpsykologiska och sociologiska teorier om brottslighetens orsaker.
Del 4 behandlar brott av de ”mäktiga” – dels ekonomisk och annan organiserad brottslighet, dels krigsbrott, folkmord, brott mot mänskligheten och terrorism.

Boken är upp­daterad och i många avseenden reviderad med hänsyn till de förändringar som har skett i vår omvärld sedan den tredje upplagan.

Boken är i första hand avsedd för introduktionskurser i kriminologi, men kan med fördel även användas av andra som vill stifta bekantskap med ämnet.

Volym II behandlar brottsprevention och samhällets reaktion på brott.
 
  © 2017 Jure AB