Folkrätten i ett nötskal (NY UPPLAGA)
   
 
Författare:Linderfalk Ulf , Engdahl Ola , Gottschalk Peter , Nilsson Anna , Noll Gregor
Titel:Folkrätten i ett nötskal (NY UPPLAGA)
Anmärkning:Utkommer preliminärt i augusti 2020.
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:288 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144125046
Ämnesord:Internationell rätt

Preliminärt pris: 543 SEK exkl. moms

 

I en alltmer globaliserad värld är folkrätten en disciplin av växande betydelse. För att möjliggöra samexistens och underlätta ett allt intensivare samarbete har stater utvecklat regler på en mängd områden. Användningen av militärt våld hör hit, liksom diplomatiska relationer. Andra närliggande exempel inkluderar internationell handel, staters behandling av egna och andra staters medborgare, lagföring av terrorister samt transport av miljö- och hälsofarliga substanser.

Folkrätten i ett nötskal erbjuder en inblick i denna materia. Läsaren görs bekant med det internationella rättssystemets mest centrala delar samt något av dess underliggande logik och strukturer. Den pedagogiska tanken med boken är enkel. Med hjälp av korta och koncisa beskrivningar bygger läsaren snabbt upp en kunskaps­grund. Förutsättningar ges för en mer aktiverande, fall- och problem­baserad undervisning. Folkrätten i ett nötskal, tillsammans med kompletterande undervisning och kursmaterial, leder studenten till en djupare och mer avancerad förståelse för hur folkrätten fungerar.

Boken är skriven främst med sikte på juristutbildningens grundläggande kurser i folkrätt. Med tanke på det enkla språket och de många och tydliga förklaringar som förekommer bör den emellertid kunna användas på i princip vilken introduktionskurs i ämnet som helst.

Tredje upplagan.
 
  © 2017 Jure AB