Finansieringsformers rättsliga reglering (NY UPPLAGA)
   
 
Författare:Adlercreutz Axel , Lindskoug Patrik
Titel:Finansieringsformers rättsliga reglering (NY UPPLAGA)
Anmärkning:Utkommer preliminärt i juli 2020.
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:250 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144135939
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms

 

I denna bok ges en integrerad framställning av de mestadels sakrättsliga frågor som aktualiseras vid finansieringsverksamhet. Realsäkerhetsfrågorna vid kreditgivning och annan finansieringsverksamhet står i förgrunden.

Boken inleds med en koncis framställning av det nödvändigaste i sakrätten. Därefter följer särskilda kapitel om ägarförbehåll (återtagandeförbehåll) som kreditsäkerhet, olika slag av panträtt i lös egendom, fastighetspant och lagstiftningen om företagshypotek. Slutligen följer avsnitt om leasing och factoring, där bl.a. avtalsregleringen analyseras. Ett rikt illustrationsmaterial konkretiserar framställningen.

Den utkommer nu i en reviderad sjätte upplaga.

Boken är främst avsedd som en sakrätt för ekonomer, t.ex. handläggare av kreditärenden och revisorer. Även jurister torde ha nytta av en framställning som inte följer de traditionella juridiska mönstren.
 
  © 2017 Jure AB