Socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring (NY TITEL)
� En introduktion till viktiga delar av Sveriges välfärdssystem
   
 
Författare:Axmin Martina , Lundahl Göran
Titel:Socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring (NY TITEL) � En introduktion till viktiga delar av Sveriges välfärdssystem
Anmärkning:Utkommer preliminärt i juni 2020.
Utgivningsår:2020
Omfång:204 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144131955
Ämnesord:Försäkringsrätt , Arbetsrätt

Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms

 

Socialförsäkringen är en central del i den utvecklade välfärdsstaten. Det är ett rättsområde som har utvecklats i takt med samhället och som också har använts för att forma det. Det har inneburit – och innebär fortfarande – att socialförsäkringen är ett rättsområde där politiken spelar en mycket stor roll. Detta leder i sin tur till att lagstiftningen ändras ganska ofta, även om grunddragen är beständiga.

Boken består av tre avdelningar. Avdelning I ger en introduktion till socialförsäkringsområdet som helhet och till de vanligaste förmånerna. Systematiskt följer den upplägget av den mest centrala lagstiftningen – socialförsäkringsbalken. I avdelning II följer en introduktion till ett rättsområde som i Sverige inte ses som socialförsäkring men som behandlas så i många andra länder: arbetslöshetsförsäkringen och reglerna om arbetslöshetskassor. Slutligen tar boken i avdelning III upp dessa rättsområdens samverkan med den EU-rättsliga regleringen.
 
  © 2017 Jure AB