Arbetsrätt för skolledare och pedagoger
   
 
Författare:Söderlöf Göran
Titel:Arbetsrätt för skolledare och pedagoger
Anmärkning:
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:200 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139117339
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 454 SEK exkl. moms

 

Hur hanterar man de svåra frågorna i rollen som skolledare, rektor, förskolechef och pedagog? Vad säger regelverket, vilken praxis finns det och vad ska man tänka på i följande situationer?

- Nyanställning

- Lärare saknar behörighet och lärarlegitimation

- Förflyttning mot arbetstagarens vilja

- Samarbetsproblem på arbetsplatsen

- Arbetsskyldighetens gränser

- Förbud av bisyssla

- Hantera och skilja på olika typer av förhandlingar

- Facklig förtroendemans rättigheter

- Diskriminering

- Disciplinpåföljd

- Uppsägningar

- Rehabiliteringsansvar

- Arbetstid

- Registerkontroll

- Användning av sociala medier

- Yttrandefrihet och kritikrätt

- Arbetsmiljö, inklusive OSA

- Våld i skolan

Dessa och många andra frågor behandlas i Arbetsrätt för skolledare och pedagoger. Boken presenterar också de olika aktörerna på arbetsmarknaden och hur samverkan inom skolan fungerar. Den innehåller även checklistor och mallar.

Tredje upplagan är uppdaterad med författnings- och kollektivavtalsändringar samt ny praxis.
 
  © 2017 Jure AB