Rodhes aktiebolagsrätt
   
 
Författare:Skog Rolf , Rodhe Knut
Titel:Rodhes aktiebolagsrätt
Anmärkning:
Upplaga:26 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:295 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022596
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 555 SEK exkl. moms

 

Aktiebolagslagen ska tillämpas av närmare 700 000 aktiebolag. Lagen ändras fortlöpande. Bland senare, större reformer märks sänkningen av kravet på aktiekapitalets minsta storlek och avskaffandet av revisionsplikten i små aktiebolag. För stora bolag har i lagen bl.a. införts nya regler om närståendetransaktioner och mer detaljerade regler om arvodering av ledande befattningshavare i bolagen.

I denna tjugosjätte upplaga av Knut Rodhes klassiska lärobok presenteras aktiebolagslagen och de ändringar som har skett i lagen fram till den 1 maj 2020. Boken är utformad så att Rodhes uppskattade systematik och analys av de grundläggande aktiebolagsrättsliga problemen bevarats samtidigt som språket moderniserats.
 
  © 2017 Jure AB