Studiematerial för Juridisk introduktionskurs (NY UPPLAGA)
   
 
Författare:Carlsson Mia , Höök Rolf
Titel:Studiematerial för Juridisk introduktionskurs (NY UPPLAGA)
Anmärkning:Utkommer preliminärt i augusti 2020. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.
Upplaga:13 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:400 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209508
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt

Preliminärt pris: 417 SEK exkl. moms

 

STUDIEMATERIAL FÖR JURIDISK INTRODUKTIONSKURS är avsedd att användas vid de inledande studierna i juridik.Målsättningen är att göra det möjligt för studenten att påbörja den juridiska metodträningen och hanteringen av rättskällorna samt att ge en första övning i juridisk analys och kritisk reflektion.Genom att arbeta med materialet förväntas studenten skaffa sig en grundläggande förståelse för rättssystemets olika delar, rättstillämpningen och rättens funktion i samhället.I syfte att spegla skilda delar av rättssystemet har vissa rättsområden valts ut för den juridiska metodinlärningen. Utöver problembaserade frågor behandlas inom varje område ett antal rättsfall med anknytande instuderingsfrågor. Frågorna omfattar grundläggande rättsanalys, rättens olika beståndsdelar, perspektiv på rätten, m.m. Dessutom innehåller materialet gruppövningar och visst annat rättskällematerial.
 
  © 2017 Jure AB