Straffrättens påföljdslära
   
 
Författare:Jareborg Nils , Zila Josef
Titel:Straffrättens påföljdslära
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:195 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209256
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 307 SEK exkl. moms

 

Boken är avsedd som kurslitteratur om det straffrättsliga påföljdssystemet för juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningen sätts i förgrunden och framställningen tar främst sikte på att kartlägga den ideologiska bakgrunden samt principiella och systematiska sammanhang.

Ur innehållet:

Suum cuique

DEL I STRAFFRÄTTSLIGA SANKTIONER Böter – Fängelse – Villkorlig dom – Skyddstillsyn – Överlämnande till särskild vård – Särskilda rättsverkningar av brott.

DEL II BESTRAFFNINGSIDEOLOGIER Proportionalitet – Allmänprevention – Individualprevention – Humanitet.

DEL III PÅFÖLJDSBESTÄMNING Straffvärde – Straffmätning – Påföljdsval – Unga lagöverträdare – Vissa fall av påföljdskonkurrens – Påföljdsstatistik.

 
  © 2017 Jure AB