Marknadsföringsrätten
� Svensk och europeisk marknadsrätt 2
   
 
Författare:Bernitz Ulf
Titel:Marknadsföringsrätten � Svensk och europeisk marknadsrätt 2
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:209 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209515
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

Marknadsföringsrätten är en grundläggande bok i ämnet. Den ger en samlad framställning av området på grundval av marknadsföringslagen och den bakomliggande unionsrätten. Denna andra upplaga är till stora delar omarbetad eller omskriven.

Boken behandlar både skyddet för konsumenter och för näringsidkare mot otillbörliga affärsmetoder av olika slag. Den lägger särskild tyngdpunkt på ämnesområdets centrala frågor, såsom bedömningen av vilseledande marknadsföring och efterbildning samt utvecklingen i domstolarnas omfattande praxis.

Boken är helt fristående i förhållande till Svensk och europeisk marknadsrätt 1, som särskilt behandlar konkurrensrätten.

Boken är avsedd både som lärobok och som ett arbete till ledning vid den praktiska tillämpningen av marknadsföringslagen.

ULF BERNITZ är professor i Europarätt vid Stockholms universitet och har lång erfarenhet av ämnesområdet som författare och rådgivare. Han ledde den statliga utredning som ledde fram till 1995 års marknadsföringslag. Han är även knuten till University of Oxford.
 
  © 2017 Jure AB