Subsidiaritetsprincipen i Maastrichtfördraget
� en princip som rör kompetensfördelningen mellan EG och medlemsstaterna
   
 
Författare:Sahibzada Mikael
Titel:Subsidiaritetsprincipen i Maastrichtfördraget � en princip som rör kompetensfördelningen mellan EG och medlemsstaterna
Utgivningsår:1994
Omfång:53 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175984032
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet nr. 27
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 98 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB