Brå rapport 2020:6 Den nya samtyckeslagen i praktiken
� En uppföljning av 2018 års förändringar av lagreglerna rörande våldtäkt
   
 
Titel:Brå rapport 2020:6 Den nya samtyckeslagen i praktiken � En uppföljning av 2018 års förändringar av lagreglerna rörande våldtäkt
Utgivningsår:2020
Omfång:100 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789188599346
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2020:6
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

Pris: 199 SEK exkl. moms

 

Brå har haft i uppdrag att följa upp tillämpningen av de nya lagreglerna som infördes den 1 juli 2018. Med det syftet har vi gått igenom samtliga tingsrättsdomar från 2019 rörande fullbordad våldtäkt. Vi har också analyserat kriminalstatistik och inhämtat synpunkter från rättsväsendet och frivilligorganisationer.

Det mest tydliga resultatet i uppföljningen är att antalet åtal och fällande domar för våldtäkt har ökat markant sedan lagändringen. Antalet fällande domar ökade från 190 domar 2017 till 333 domar 2019 (inklusive 12 domar för oaktsam våldtäkt). Det är en ökning på 75 procent.
 
  © 2017 Jure AB