Festskrift til Henry John Mæland
� Integritet og ære
   
 
Titel:Festskrift til Henry John Mæland � Integritet og ære
Utgivningsår:2019
Omfång:693 sid.
Förlag:Gyldendal Juridisk
ISBN:9788205509436
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Straffrätt , Processrätt

Pris: 1413 SEK exkl. moms

 

Professor dr. juris Henry John Mæland fylte 70 år den 3. september 2019. Som takk for hans lange og allsidige faglige innsats i rettsvitenskap, har kollegaer hyllet ham med et festskrift Festskriftet har 35 artikkelbidrag fra 38 forfattere fra de sentrale fagområdene som Henry John Mæland har arbeidet med: strafferett, straffeprosess, politirett og sivilprosess. Henry John Mæland har særlig gjort seg bemerket innenfor strafferett og prosess. Hans avhandling fra 1984 omhandlet ærekrenkelser. Senere kom boken om voldgift. Han har utgitt lærebok i alminnelig strafferett og sivilprosess. I tillegg er han medforfatter av standardverket Politirett, som kom i sin tredje utgave i 2016. Han var i mange år formann i Straffelovrådet, har hatt konstitusjon som dommer i både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, og har flere ganger vært oppnevnt som setteriksadvokat.
 
  © 2017 Jure AB